سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶
ورود پرسنل

این سایت به منظور ارائه خدمات رفاهی به کارکنان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و با هدف ارائه خدمات یکسان، سریع و آسان و ارتباط متقابل با کارکنان این دانشگاه ایجاد شده است.

شماره پرسنلی :
کلمه عبور :
  رمز عبور اولیه شما کدملی شماست که باید
بدون فاصله و بدون خط تیره، صرفا با عدد وارد شود.
آخرین اخبار سایر خبرها